به منظور حداکثر کیفیت و تسریع در ارسال ، کلیه کالاهای خریداری شده از فروشگاه مجازی طبق قرداد با شرکت های حمل و نقل معتبر داخلی ارسال میگردند .

* مشتری گرامی قیمت محصولات بدون محاسبه هزینه ارسال ثبت شده اند ، که با توجه به تعرفه پست محاسبه و به فاکتور شما اضافه می شود. *