پرداخت اینترنتی :

کاربران می توانند هنگام ثبت سفارش ، از طریق درگاه اینترنتی ، هزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند . پرداخت موفق هزینه به منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش است .

- در صورت پرداخت اینترنتی ، تحویل گیرنده سفارش هنگام دریافت کالا باید مدرک شناسایی معتبر مانند کارت ملی به همراه داشته باشد .